Asenna PkLasku

PkLasku nykyään MLInvoice

PkLasku on vaihtanut nimeään, tekijää ja toiminnallisuutta, se on nykyään nimeltään MLInvoice. Yhä on suomalaista tekoa, saatavilla http://labs.fi/mlinvoice.php. Tukea löytyy keskustelualueelta.

PkLaskun asennus

PkLasku-laskutusohjelmisto yksinkertainen, nopea ja varma ohjelma laskujen tekoon.

Asennuskertomus –Taleman 26. toukokuuta 2008 kello 15.24 (EEST)

Uusin versio 1.0.4 2008-05-13 (Sivu väittää uusimmaksi 1.0.2 http://pklasku.sourceforge.net/order.php)

Tarvittavien sovellusten asennus

Asennan Debian versioon 4.0r3 eli Etch, peruskokoonpano johon taskselillä lisätty www-palvelin ja tietokantapalvelin, sekä: aptitude install openssh-server jed apache2 php5 mysql-server mysql-client php5-mysql rcs

RCS ei ole pakollinen, pistin sen mukaan jotta voin versioida asetustiedostoja. Teksturin jed tilalla voi olla oma mieliteksturisi. Samalla tavalla toimii asennus Ubuntun versioon 8.04 eli Hardy Heron.

MySQL:n asennuksessa kysytään MySQL:n database administratorin salasanaa, eli sen pääkäyttäjän salasanaa. Tämä pitää kirjoittaa muistiin jotta jatkossa pääsee jotain MySQL:llä tekemään. Jos asennus ei salasanaa kysynyt, salasana lienee tyhjä ja kannattaa vaihtaa tilalle kunnollinen salasana (ja kirjoittaa se muistiin). Miten MySQL:n root-salasana muutetaan

# mysqladmin -u root password KUNNOLLINENSALASANA

Jos jokin salasana on jo ennestään, sen voi vaihtaa (jos tietää salasanan) komennolla

# mysqladmin -u root -p password KUNNOLLINENSALASANA

Tehdään tietokanta

On tehtävä tietokanta nimeltä “pklasku”. Jos asentaa phpmyadminin (aptitude install phpmyadmin) voi tietokannan tehdä sillä. Heti etusivulla on tietokannan teko.

Tiedosto CREATESQL on SQL-komentotiedosto joka tekee tietokantaan tarvittavat taulut ja muutamia esimerkkitietueita. Siinä on kuitenkin merkkijonoissa käytetty ISO 8859 -merkkejä, jotka näkyvät väärin PKLaskun käyttöliittymässä kun siinä muuten käytetään UTF-8-merkistöä. Eli kannattaa korjata CREATESQL:n merkistö, komennolla

mv CREATESQL CREATESQL.original
iconv --from-code=ISO-8859-15 --to-code=UTF-8 < CREATESQL.original > CREATESQL

wally:/var/www/pklasku\# file CREATESQL\*
CREATESQL:      UTF-8 Unicode text, with very long lines
CREATESQL.original: ISO-8859 text, with very long lines

Edelleen tuodaan phpadminilla suoritettavaksi SQL-scripti CREATESQL. Tämä tekee tietokantaan taulut, 12 kappaletta. Eli valitaan tietokannaksi pklasku ja yläreunan valikosta Tuonti suoritetaan CREATESQL-tiedosto. Kun tiedosto on browse-painikkeella löytynyt, painetaan oikean alanurkan painiketta Siirry jotta komentotiedosto suoritetaan.

Luodaan MySQL:ään käyttäjä pklasku, jolla oikeus käyttää tietokantaa pklasku. Tämä jotta ei tarvitse MySQL:n pääkäyttäjän oikeuksia antaa PKLaskulle. Voi käyttää phpmyadminia tai sql:n komentoriviä. Tuon xxxxx:n kohdalle kirjoitetaan salasana.

GRANT DELETE,INSERT,SELECT,UPDATE ON \* TO pklasku@localhost IDENTIFIED BY "xxxxx"

Vastaavalla tavalla voi lisätä käyttäjiä, joilla oikeus käyttää tietokantaa pklasku:

GRANT DELETE,INSERT,SELECT,UPDATE ON \* TO ilkka@localhost IDENTIFIED BY "xxxxx"

Säädetään pklasku toimimaan

Puretaan PkLaskun asennustiedosto hakemistoon /var/www/pklasku.

Sitten roottina komentoriviltä palvelimen hakemistoon /var/www/pklasku

 1. Muokataan tiedostoon sqlfuncs.php mysql_connect -komentoon konenimi, käytäjätunnus, salasana. Älä pistä pklaskua käyttämään tietokantaa root-käyttäjänä.
 2. Vaihda hakemistopuun pklasku tiedostojen omistajaksi ja ryhmäomistajaksi www-data: cd /var/www ; chown -R www-data:www-data pklasku
 3. Vaihda oikeudet tiedostossa sqlfuncs.php jottei muut saa luettua sitä (koska salasana lukee siellä) cd /var/www/pklasku ; chmod go-rx sqlfuncs.php
 4. Debianissa pitää tiedostossa /etc/php5/apache2/php.ini poistaa kommenttimerkki riviltä ;extension=mysql.so eli poistat puolipisteen rivin alusta. Sitten roottina /etc/init.d/apache2 restart
 5. Nyt PKLasku toimii, mennään selaimella http://konenimi/pklasku.
  • Kirjaudutaan sisään käyttäjänä admin, salasana on admin.
  • Mennään PKLaskun käyttöliittymässä System | Käyttäjät ja klikataan vasemman reunan palkissa käyttäjää Administrator. Vaihda salasana joksikin muuksi.
  • Jos tulee vaan virheilmoitusta “Call to undefined function mysql_connect()” olet jättänyt kohdan 4. tekemättä.
 6. Tee PKLaskuun varsinainen käyttäjä, jottei tarvi olla Administrator, eli System | Käyttäjät ja kliksautetaan Uusi. Valitse tyypiksi Käyttäjä, eli tavallinen käyttäjä. Administrator saa tehdä uusia käyttäjiä pklaskuun.
 7. Kirjaa Admin-käyttäjä ulos ja kirjaudu sisään luomanasi tavallisena käyttäjänä.
 8. Asetukset | Yrityksen perustiedot, kirjoita oman yrityksesi tiedot. Eli korjaa valmiina olevat tiedot tai poista esimerkkiyritys ja lisää oma yrityksesi.
 9. Opettele PKLaskun käyttöä, tee muutama asiakas (eli Laskutus | Uusi asiakas) ja ala laskuttamaan (eli Laskutus | Uusi lasku).
Luokat: